Ordensregler.


Ordensregler.

Padel:

Ved bænkene på  padelbanerne står en hyndeboks med bats og bolde til fri afbenyttelse.

Spillerne opfordres til selv af medbringe bolde, da klubben ikke supplerer med nye bolde.

Husk at alt skal lægges på plads efter brug, også bolde udenfor banerne.

Der må kun være det antal spillere på banen, som har reserveret tid.

Bordene mellem banerne er til fri afbenyttelse, og husk at bruge affandsspandene.

Overtrædes reglerne kan det være bortvisning for alle.

Tennis:

I klubhuset er en kurv med bolde inden for døren til venstre.

Da klubben ikke supplerer med nye bolde, opfordres man til selv at medbringe bolde.