Klubaftner

Tennis har klubaften hver mandag fra kl. 17.00 til kl. 19.00

--------------------------------

Padel har klubaften hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00.

---------------

Klubaftenerne er for klubbens medlemmer.